Aktualizacja 26.06.2019 - 1.19.2 - szczegóły

 • Dowódco!!


  Dzięki tej aktualizacji torujemy drogę do wydania dwóch ogromnych aktualizacji w tym roku. Wszystkie będą zawierały przełomowe funkcje. Wprowadzimy każdą aktualizację w miarę ich udostępniania i podamy wszystkie ich szczegóły, gdy nadejdzie czas.

  Ale mimo, że w obecnej aktualizacji nie zauważysz zbyt wielu zmian, nalegamy, aby przypomnieć Ci, że składa się ona głównie z architektury nadchodzących funkcji, które sprawią, że rok 2019 będzie jednym z najważniejszych - jeśli nie NAJWAŻNIEJSZYM rokiem w historii gry …


  Zmiany

  • Bardziej ergonomiczne przeglądanie dozwolone w fabryce broni, jeśli brakuje badań nad budową jednostek;
  • Jednostki obrony (naziemne / stałe) są ograniczone do floty obronnej;
  • Jednostki premium nie pokazują czasu produkcji, zostaną natychmiast zbudowane;
  • W ustawieniach użytkownika dodano dedykowaną kartę warunków powiadomień i kontaktu (e-mail + sms);

  Poprawki / ulepszenia

  • Dozwolone na nowy typ rundy BK z inną rozgrywką;
  • Zapobieganie wysyłaniu i / lub blokowaniu „pustych flot” i pozostawienie gracza posiadającego tylko 2 użyteczne floty;
  • Usprawniono narzędzie do wykrywania oszustw / oszustw;